Kontraktet

 

Kontraktet är inte bara det dokument som avslutar budgivningen, det är också det som reglerar hela försäljningen. Samtliga parter, säljare, köpare och mäklare, kommer tillsammans överens om tillträde, betalningsvillkor, överlämning med mera.

Det här ingår alltid när du säljer via oss:
Upprättande av kontrakt.

  • Hantering av handpenning.

  • Kontroll att avtalet uppfylls.

  • Bokning och förberedelser för tillträdesmöte.

  • Hjälp med lösen av lån.

  • Medlemskapsansökan till föreningen.

  • Arkivering av handlingar.

  • Checklistor inför försäljning och flytt.

  • Erbjudanden och prisvärda kontakter till renovering, flyttstädning, flytt, inredning och home staging.

Kontraktskrivning och avslut

 

När det är dags att skriva under kontrakten träffas alla parter på vårt kontor och går igenom alla delar och alla villkor av kontraktet. Det handlar om betalning, när och hur, vem det är som säljer och köper, när tillträde ska ske och andra vilka villkor som ska uppfyllas. När parterna är överens skriver säljaren och köparen på kontraktet.


Handpenning

I de flesta fall säkras bostadsköpet genom att köparen inom 3-7 dagar efter kontrakt betalar in en handpenning via sin bank. Den sättes in på mäklarens klientmedelskonto. Handpenningens storlek är vanligtvis på 10 % av den totala köpesumman.

 

Tillträde

 

När det är dags för bostaden att byta ägare träffas parterna på tillträdesdagen hos oss eller på köparens bank. Då betalar köparen  resterande del av köpesumman till säljaren och till sist kan nycklarna redo räckas över.